DomůDotace

2018

Účelový příspěvek STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Žijeme hudbou IV.

Jóga pro seniory

Badatelský svět 2018

V DDM se bavíme

V DDM se soutěží

Technika v DDM

Robottransfer III.

Loterie 2018

 

2017

Účelový příspěvek STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Žijeme hudbou III.

Jóga pro seniory

Badatelský svět 2017

Bavíme se s DDM

Soutěžíme s DDM

Technika v DDM

Robottransfer II.

Loterie 2017

Neinvestiční účelový příspěvek

 

 

2016

Účelový příspěvek STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Žijeme hudbou II.

Jóga pro seniory

Badatelský svět 2016

Spolu s DDM

Zážitky s DDM

Divadlo v DDM

DDM v pohybu

Robottransfér

Oprava podlah středisek na ul. M. Majerové a Polská

 

Účelová příspěvek MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ

Nákup elektrického sporáku pro středisko DDM Ostrava - Plesná

 

Účelová dotace MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA PORUBA

Atletická olympiáda

Workshopy - vánoční a velikonoční tradice

 

2015

Účelový příspěvek STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Žijeme hudbou

Jóga pro seniory

50 let s DDM

Výměna, oprava vnitřních dveří a dovybavení středisek na ul. M. Majerové 1722 a Polská 1624

 

Účelová dotace MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA PORUBA

Atletická olympiáda pro žáky 2. - 9. tříd porubských ZŠ

Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev poruských ZŠ

Sjezd řeky Berounky+ cyklistika Křivoklátsko, Karlštejnsko

Cyklisticko-vodácký tábor Jižní Čechy - kemp Jemčina - mladší děti

Cyklisticko-vodácký tábor Jižní Čechy - kemp Jemčina - starší děti

Volejbalové a cyklistické soustředění v Darkovicích

Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev ZŠ

Vánoční workshop

Pohádkový les

Letní horolezecký tábor

 

2014

Účelová dotace STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Stálá výstava dětských prací - středisko DDM - Polská

- byla realizována v červnu 2014 studenty Střední umělecké školy v Ostravě, fotogalerie ZDE

Jóga pro seniory

Robotika v DDM

Bav se a sporuj s DDM

Aktivně s DDM

Ostrava město sportu - Sport ostravským objektivem

Ostrava město sportu - Překonej sám sebe

 

Operační program Životního prostředí - podpora SFŽP ČR

a SMO

Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerová

- projekt byl realizován v průběhu léta 2014 a dokončen 16.10.2014

- projekt byl financován z programu OPŽP  z rozpočtu Statutárního města Ostrava

- fotodokumentace ZDE

 

Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská

- projekt byl realizován v průběhu léta 2014 a dokončen 16.10.2014

- projekt byl financován z programu OPŽP  z rozpočtu Statutárního města Ostrava

- fotodokumentace ZDE

 

Zateplení budovy DDM Poruba - Plesná

- projekt byl realizován v průběhu léta 2014 a dokončen 31.10.2014

- projekt byl financován z programu OPŽP  z rozpočtu Statutárního města Ostrava

- fotodokumentace ZDE

 

Účelová dotace MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA PORUBA

Cyklisticko-vodácký tábor

Sjezd řeky Berounky

Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev SŠ

Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev ZŠ

Velikonoční workshopy

Letní horolezecký tábor

 

2013

Účelová dotace STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Enviromentální výchova v DDM - mezinárodní projekt GLOBE, zookroužek

Stála výstava dětských prací v prostorech DDM středisko - Polská

- byla realizována v květnu 2013 studenty Střední umělecké školy v Ostravě, fotogalerie ZDE

Tradině i netradičně v pohybu s DDM - atletická olympiáda, plážové volejbaly, Pohádkový les, výtvarné soutěže Malovaná písnička a Barevný podzim

Rekonsrukce střechy střediska na ul. Karla Svobody 237 v Ostravě - Plesné a pořízení protipožárních dveří

Rekonstrukce střechy na ul. M. Majerové 23/1722 a Polská 1624 v Ostravě - Poruba

Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerová, na ul. Polská a Plesná

Badatelský svět

 

Mimořádná účelová dotace SMO z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu

Pohybem s DDM ke štěstí a zdraví

 

Účelová dotace MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA PORUBA

Pohádkový les

Atletická olympiáda

Cyklisticko-vodácký tábor Berounka

Cyklisticko-vodácký tábor Jemčina I.

Vánoční workshop

Vánoční volejbal smíšených družstev porubských ZŠ

Vánoční volejbal smíšených družstev porubských SŠ

 

2012 - 2013

Mimořádná účelová dotace SMO z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu

Čtyřlístek aneb od počítače k pohybu - sportovní vybavení DDM (lavičky, žíněnky, zařízení na stolní tenis), oprava sociálního zařízení DDM středisko - Majerová

Program švýcarsko - české  spolupráce

Aktuální sborník získáte proklikem loga v zápatí stránky - Partneři a sponzoři

 

2012
Nadace OKD

Arénka - divadelní přehlídka dětských amatérních souborů

Video

Recitační soutěž 2017   ZDE

Maškarní karneval leden 2017 ZDE

ROPE SKIPPING     ZDE

Tábor Berounka ZŠ 2014   ZDE

Tábor Jemčina ZŠ 2014    ZDE

Tábor Berounka SŠ 2014    ZDE

 

Partneři a sponzoři