SoutěžeVýtvarné soutěže

 25. ročník oblastní výtvarné soutěže BAREVNÝ PODZIM

Výsledky ZDE   část 1    část 2

Ceny vítězům budou předány na vernisáži výstavy nejlepších dne 20. 11. 2019 v 16:00 hodin v sále DDM ul. M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba.

Výstava oceněných prací potrvá od 20.11. do 30.11.2019.

Pozvánka na výstavu a vernisáž  ZDE

 

Téma: libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit PODZIM, na formát A4, A3, A2

Termín zaslání výtvarných prací: do 4.11.2019

Sotěžní kategorie:

I. Děti mateřských škol (4-6 let)
II. 1. – 3. třída ZŠ
III. 4. – 5. třída ZŠ
IV. 6. – 7. třída ZŠ (GY prima a sekunda)
V. 8. – 9. třída ZŠ (GY tercie a kvarta)

Propozice   ZDE

Přihláška    ZDE

 

16. ročník krajské výtvarné soutěže Malovaná písničky

Výsledky   ZDE  část 1  část 2

Slavnostní předání cen a diplomů se bude konat ve středu 5. června 2019 v 16:00 hodin v Domově SLUNEČNICE OSTRAVA, p. o.

na ul. Opavská v Ostravě-Porubě

Pozvánka na vernisáž   ZDE

 

- téma: Poslouchám českou muziku

- výtvarné práce formátu A4, A3 nebo A2

- zaslání výtvarných prací do 21.5.2019 na adresu: DDM Ostrava - Poruba, M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba 708 00

- soutěžní kategorie: I. mateřské školy

                                 II. 1. - 3. třída

                                III. 4. - 5. třída

                               IV. 6. - 7. třída

                                V. 8. - 9. třída

- 23.5.2019 - zasedání odborné poroty

- 5.6.2019 - slavnostní předání cen vítězům a vernisáž výstavy v sále Domova pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba

- 5. - 26.6.2019 - výstava vítězných prací

Informace   ZDE

Přihláška    ZDE

 

 

Video

Hra ruka - noha  ZDE

Partneři a sponzoři